top of page

حفاظت

اولویت اول ما رفاه فرزند شما است و این یک الزام قانونی است که مسائل مربوط به حمایت از کودک به مقامات مربوطه گزارش شود.  اگر می‌خواهید درباره این روش بیشتر بدانید، لطفاً به خط‌مشی حفاظت از کودک ما در زیر مراجعه کنید یا اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً با خانم C Ball، سرپرست تعیین‌شده حفاظتی ما، یا خانم A Matthews، دستیار حفاظتی ما صحبت کنید.

ایمن نگه داشتن کودکان در آموزش – قسمت 1 – سپتامبر 2021

سیاست حفاظتی و سیاست رویه

Mrs Mounsor Assistant Head Teacher (SENCO & SGO).jpg

Mrs V Mounsor

Designated Safeguarding Lead

Miss Buitendam Wellbeing & Safeguarding Deputy (1).jpg

Miss E Buitdendam

Deputy Safeguarding Lead

bottom of page